Povratak na prethodnu stranicu
Kada kupite
Gorenje
bojler...
Kada kupite Gorenje bojler...
...obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu i prema njemu izvršite montažu i dalje koristite aparat.
<
Bezpritisni
TEG bojler
Bezpritisni TEG bojler
...TEG bojler se ne sme direktno priključiti na vodovodnu mrežu!
<
Bojler pod
pritiskom
Bojler pod pritiskom
...anoda se mora najduže u svakih 48 meseci kontrolisati, u suprotnom korisnik nema pravo na servisnu intervenciju u garanciji.
<

Gorenje bojleri
uputstva za potrošače

Upoznajte se sa novim Gorenje aparatom koji ste kupili i sprečite eventualne kvarove i greške koji ne spadaju pod garanciju, već mogu nastati usled nepoznavanja aparata i nepoštovanja uputstva za upotrebu.

Kada kupite Gorenje bojler, obavezno je:

1. Da pročitate uputstvo za upotrebu i prema njemu izvršite montažu i dalje koristite aparat.
2. Da znate da priključenje bojlera na vodovodnu i električnu mrežu može izvršiti samo za to kvalifikovana osoba prema priloženim šemama.
3. Da ste upoznati sa tim da potrošni materijali (sijalice, osigurači itd.) nisu predmet rešavanja u garanciji.

Ako ste se odlučili za bezpritisni TEG bojler, upoznajte se sa potencijalnim problemima i kvarovima koji mogu biti posledica pogrešnog korišćenja:

1. Priključenje bojlera na električnu mrežu pre punjenja vodom dovodi do pregorevanja zaštitnog osigurača
2. Ukoliko nije ugrađen nepovratni ventil, a dođe do nestanka vode u mreži, opet može da pregori zaštitni osigurač.
3. TEG bojler može biti nepravilno priključen ukoliko nije ugrađena odgovarajuća slavina koja omogućava mešanje tople i hladne vode bez podizanja pritiska. Bojler se ne sme direktno priključiti na vodovodnu mrežu.
4. Slavine na koje se priključuje TEG bojler ne bi smele da imaju dodatke poput creva, prskalica ili drugih aparata koji koriste toplu vodu i podižu pritisak. Slavinu (sito) treba redovno čistiti od kamenca.
5. U zimskom periodu, ukoliko je bojler duže vreme isključen a imamo pojavu leda, TEG bojler može da procuri (situacija koja je najčešća u vikendicama).
6. Ukoliko je pritisak vode u mreži veći od 5 bara (kao u višespratnicama) mora se ugraditi redukcioni ventil, kako se ne bi deformisao kazan.
7. Grejač je neophodno periodično čistiti od kamenca.

Ako ste se odlučili za bojler pod pritiskom, sledeći su saveti:

1. Ukoliko je pritisak vode u mreži veći od 5 bara (kao u višespratnicama) mora se ugraditi redukcioni ventil, kako se ne bi došlo do curenja vode na sigurnosnom ventilu.
2. Curenje ( kapanje) vode na sigurnosnom ventilu se treba odvesti cevkom u odliv, a ukolko to nije moguće izvesti, potrebno je ugraditi rasteznu posudu zapremine 3 litra. Ne menjati sigurnosni ventil drugim podesenim na veci pritisak.
3. Ukoliko je bojler zimi duže vreme isključen a imamo pojavu leda, može da procuri.
4. Mora se kontrolisati anoda najduže u svakih 48 meseci i, ako to nije uradjeno, onda korisnik nema pravo na servisnu intervenciju u garanciji. Korisnik mora imati overen podatak o kontroli anode od strane ovlašćenog servisa.
5. Bojler mora biti ispravno montiran (minimum 8 cm od plafona) kako bi anoda bila dostupna za kontrolu. Ukoliko to nije slučaj, onda korisnik mora platiti demontažu i montažu bojlera pri kontroli anode.

eurotehna, 12.07.2012.

Developed by Davor Novakovic