LG nudi potrošačima mogućnost ostvarivanja prava iz garancije "3 godine dodatne garancije" za nove modele televizora, što čini ukupno trajanje garancije 5 godina.

Ukupno 5 godina garancije za LG UHD 4K i OLED televizore

Uslovi za ostvarivanje dodatne garancije:
- uvoznik je PIN COMPUTERS DOO NOVI SAD kao davalac garancije
- važi za televizore koji su kupljeni od strane potrošača (fizičkog lica) u periodu od 01.05.2017 do 15.05. 2017. godine na teritoriji Republike Srbije
- u objektima Eurotehna-021 DOO NOVI SAD
- koji se nakon tog perioda koriste na teritoriji Republike Srbije.

Neophodno je da se potrošač u roku od 60 (šezdeset) dana od dana kupovine registruje na jedan od dole navedenih načina. Ukoliko potrošač ne izvrši registraciju u ovom roku, gubi pravo na garanciju "3 godine dodatne garancije".

REGISTRACIJA PUTEM EMAIL-A:
Slanjem email-a na adresu servis@pinsoft.com, u kojem potrošač treba da navede sledeće podatke:

- serijski broj uređaja (koji se nalazi na poleđini televizora na nalepnici i sastoji se od 12 karaktera u vidu kombinacije brojeva i slova),
- skenirani ili fotografisan fiskalni račun (dozvoljena veličina fajla je 1Mb, JPG format),
- datum kada mu je uređaj predat od strane prodavca,
- izjašnjenje da je potrošač saglasan da mu se garantni list o izvršenoj registraciji dostavi u elektronskom obliku na email adresu.

Navedeni podaci biće korišćeni isključivo radi evidencije uređaja i neće biti korišćeni ni za jednu drugu svrhu niti će biti dati na uvid i korišćenje trećim licima. Davalac garancije će potrošaču dostaviti garantni list sa potvrdom o izvršenoj registraciji u elektronskom obliku na email adresu sa koje je potrošač uputio zahtev u roku od 15 dana računajući od dana prijema email-a potrošača, ukoliko je potrošač u email-u naveo da je saglasan da mu se garantni list sa potvrdom o izvršenoj registraciji dostavi u elektronskom obliku. Ukoliko kupac navede u email-u da želi da mu se garantni list sa potvrdom o izvršenoj registraciji dostavi u pisanom obliku, isti ćemu mu biti dostavljen u roku od 45 dana računajući od dana prijema email-a potrošača na adresu koju je naveo za dostavljanje.

REGISTRACIJA PUTEM POŠTE:
Slanjem pošiljke na adresu Pin Soft doo Novi Sad, Zrenjaninski put 8, 21000 Novi Sad sa naznakom "LG 3 godine dodatne garancije" u kojoj će biti dostavljeni sledeći podaci i dokumenti:

- fotokopija fiskalnog računa za predmetni uređaj (molimo ne šaljite original fiskalnog računa),
- serijski broj uređaja (koji se nalazi na poleđini televizora na nalepnici i sastoji se od 12 karaktera u vidu kombinacije brojeva i slova),
- datum kada je uređaj predat potrošaču od strane prodavca;
- ime i prezime potrošača,
- adresu (ulica, broj zgrade/kuće, broj stana i grad/opštinu) na koju davalac garancije treba da pošalje garantni list sa potvrdom o izvršenoj registraciji,
- broj telefona potrošača.

Davalac garancije će potrošaču putem pošiljke dostaviti garatni list sa potvrdom o izvršenoj registraciji u roku od 45 dana računajući od dana prijema pošiljke sa zahtevom za registraciju.

Akcija traje od 01.05. do 15.05.2017.

Garancije se odnosi na nove modele televizora: 40UH630V.AEE, 40UH630V.AEU, 43UH603V.AEU, 43UH610V.AEE, 43UH6207.AEE 43UH6507.AEE 43UH661V.AEE 43UH664V.AEE 43UH668V.AEE 43UH7507.AEE 49UH603V.AEE 49UH610V.AEE 49UH610V.AEU 49UH6207.AEE 49UH6507.AEE 49UH661V.AEE 49UH664V.AEE 49UH668V.AEE 49UH7507.AEE 49UH7707.AEE 49UH8507.AEE 50UH635V.AEE 55UH6157.AEE 55UH615V.AEE 55UH6257.AEE 55UH6507.AEE 55UH650V.AEU 55UH661V.AEE 55UH664V.AEE 55UH668V.AEE 55UH7507.AEE 55UH7507.AEE 55UH7707.AEE 55UH8507.AEE 55UH950V.AEE 60UH605V.AEE 60UH6257.AEE 60UH6507.AEE 60UH8507.AEE 65UH6257.AEE 65UH661V.AEE 65UH664V.AEE 65UH668V.AEE 65UH8507.AEE 65UH950V.AEE 70UH700V.AEE 75UH855V.AEE 75UH855V.AEU 86UH955V.AEE 98UB980V.AEE 55EG910V.AEE OLED55B6J.AEE OLED55C6V.AEE OLED55E6V.AEE OLED65B6J.AEE OLED65C6V.AEE OLED65E6V.AEE 55UH605V

Pogledajte sve modele LG televizora

Želimo Vam uspešnu kupovinu!